priser

   Vejl. prisliste 2023

 lovpakken kr. 16.500,-

    


     

   Lovpakken............................... Kr.  16.500,-

   Førstehjælpskursus...........       Kr.       600,-

   Afholdelse af køreprøven......... Kr.       600,-

   Prøvegebyr............................... Kr.     1000,-

   Lægeerklæring og foto........ca. Kr.       600,-


  "lovpakken" er den lovpligtige undervisning du som min. skal modtage:


   29 teorilektioner

     4 lektioner på lukket øvelsesplads

   16 lektioner på vej

    4  lektioner på køreteknisk anlæg


    Du skal være opmærksom på, at ovenstående er lovens minimumskrav og at gennemførelsen ikke altid er

    ensbetydende med, at du er klar til at aflægge køreprøve.


    Har du behov for yderligere undervisning, afregnes der med kr. 600,-  pr. lektion.


    Alle lektioner skal have en varighed på mindst 45 min.


      Du kan læse mere på www.politi.dk.